Som STOKED partner er der mulighed for at tage del i alle STOKED aktiviteter. Vi foreslår en række af aktiviteter som kan være med til at sikre udvikling lokalt og nationalt, men der er også plads til nye idéer og det er hensigten at alle skal have mulighed for, at bruge STOKED og DSRF som en platform til udvikling af nye tiltag. Har du en god idé så skriv til os.

Kontingent

Alle der ønsker at være en del af STOKED projektet tilbydes gratis kontingent af Dansk Surf & Rafting Forbund i 3 år. Som en del af kontingentet får man naturligvis adgang til alle medlemsfordelene i DSRF. Læs om fordelene her.

Uddannelse

Vi tilbyder gratis uddannelse af instruktører, dommere og eventmanagere, som efterfølgende kan være med til at sikre en kompetent udvikling af surfing, SUP eller white water sport. Som selvorganiseret ildsjæl har du også mulighed for at få del i den gratis uddannelse så længe det har relevans til udviklingen af aktiviteterne.

Rådgivning

Vi tilbyder rådgivning til alle foreninger og ildsjæle med henblik på at udvikle aktiviteter lokalt. Rådgivningen kan være vejledning i fondsansøgninger, aktivitetsudvikling, fysisk træning etc. og kan både foregår som et fysisk møde i foreningen eller pr. mail og telefon.

Events

Som STOKED partner er der adgang til de mange DSRF events som koordineres og afvikles af forbundets medlemmer og foreninger. Derudover kan STOKED partnere oprette og afvikle lokale events som formidles på STOKED platformen. På den måde skaber vi i fælleskab et netværk af aktiviteter i hele Danmark, som gør det nemt for nye at blive introduceret til sporten.

Workshops

Vi vil hvert år afvikle 4 udviklings workshop som er målrettet unge (16 – 24 årige) men naturligvis også åbne for alle. Workshop temaerne vil være af forskellig karakter og tanken er, at den enkelte workshop skal give plads til, at vi i fællesskab kan udvikle surfing, SUP eller white water sports lokalt såvel som nationalt. Workshops vil fremgå af STOKED kalenderen.

Camps

Vi vil i gennem hele projektperioden afvikle 24 camps inden for surfing, SUP og white water. Den enkelte camp skal være med til at udvikle sociale fælleskaber og øge niveauet blandt deltagerne. Ved nogle camps er det udøvere fra miljøet i Danmark som underviser og for andre camps hentes der dygtige undervisere fra udlandet.

Skolesamarbejde

Vi vil facilitere idrætsundervisningsforløb på skoler og ungdomsuddannelser således unge præsenteres for surfing, SUP eller white water sport. Aktiviteterne vil så vidt muligt være koblet op på en lokal forening såedes der sikres adgang til sporten for de unge og et naturlig samarbejde mellem forening og skole.

STOKED Entertain

Vi vil hvert år invitere alle STOKED partners og DSRF medlemmer til en årlig STOKED Entertain begivenhed. Arrangementet skal samle miljøet, hylde sporten og udøverne og skabe nye fællesskaber og relationer på tværs af alder og idræt.

En god idé?

Har du en god idé til en aktivitet som kan være med til at udvikle surfing, sup og/eller white water sporten yderligere? Vi vil meget gerne videreudvikle STOKED platformen og måske har du eller din forening aktiviteten eller projektet, som skal implementeres på STOKED platformen. Skriv til Michael Lindberg.