Hvem er målgruppen

Projektet henvender sig til personer i Danmark med en psykisk lidelse, som stress, angst og depression. De senere år er der blevet forsket meget i hvordan aktiviteter på og ved vandet giver både mental og fysisk velvære. Særligt kan det give et frirum til personer med en psykisk lidelse, som de ikke kan opleve lignende gennem andre aktiviteter. Formålet med at lave et tilbud til netop denne målgruppe er, at det er en målgruppe, der kan have nogle barrierer i forhold til at indgå i et foreningsliv, hvor der ikke er fokus på den ekstra opmærksomhed og omsorg, der kan være brug for i målgruppen. Men med dette projekt er det enkelte individ og de individuelle behov i fokus.

Stress, angst og depression

Projektet er målrettet personer med en psykisk lidelse, som stress, angst og depression.

For alle mellem 18-65 år

Projektet er målrettet personer mellem 18-65 år, som er igang med eller gerne vil begynde på en uddannelse eller arbejder på at vende tilbage til arbejdet. 

10 byer i Danmark

Målet er at nå ud til 10 byer i Danmark. I august 2020 starter vi op i Klitmøller, Løkken, Silkeborg, Aarhus, Hornbæk, Ringkøbing, København og Præstø.

Erfaringer fra andre lande

Projektet vil styrke deltagernes psykiske, fysiske, sociale og eksistentielle sundhed. Fra et lignende projekt i England, Surf Action, oplevede deltagerne store positive forbedringer. Evalueringen viste bl.a. 19% fald i følelsen af angst og nervøsitet og 13% fald i følelse af depression. Derudover oplevede deltagerne 33% forbedring af søvnkvalitet, 19% sundere diet og livsstil, 20% stærkere følelse af mening i tilværelsen, 21% bedre engagement i det bredere fællesskab, 22% forbedret kontrolfølelse over eget liv og 18% forbedret selvtillid.

Det er alle parametre, der peger mod en styrket generel trivsel for målgruppen, og det er vores mål at deltagerne i dette projekt vil opleve lignende forbedringer.