Hvad er STOKED SUSTAIN?

STOKED SUSTAIN er et udviklingsprojekt, som fra 2020 til 2022 skal agere katalysator for udvikling og forankring af surf og stand up paddle (SUP) sporten i Danmark. Projektet er støttet af Nordea-fonden med 3,99 mio. kr. og bygger videre på elementerne i det forhenværende projekt, STOKED, som også var støttet af Nordea-fonden, og som fra 2016 til 2018 på lignende vis var afgørende for den organisatoriske udvikling af surf og SUP sporten i Danmark.

STOKED SUSTAIN har et fortsat fokus på at skabe identitet, livsglæde og nye fællesskaber med surfing og SUP som omdrejningspunkt. Vi ønsker dog samtidig med STOKED SUSTAIN, at gå mere holisitisk til værks. at alle igennem STOKED oplever glæden og begejstringen ved at dyrke friluftsliv og motionsaktiviteter i det våde element – hvad enten det er på kysten, åløb, i havnen, på søerne eller de nordiske floder.

Vi vil arbejde med aktiviteter for de mange, men samtidig også med en forankringsstrategi, hvor koncepter og nye partnerskaber skal danne grundlag for uddannelse af en solid basis af ambassadører og instruktører, der med DSRF som facilitator, skal videreformidle aktiviteter på tværs af målgrupper i de forskellige settings. Det er derved hensigten at uddanne rollemodeller – særligt unge – som skal være bindeled mellem hinanden og andre målgrupper.