Hvad er STOKED SUSTAIN?

STOKED er et udviklingsprojekt som fra 2016 til 2018 vil agere katalysator for udvikling af surfing, stand up paddling (SUP) og white water sport i Danmark. Projektet er forankret i Dansk Surf & Rafting Forbund som i januar 2016 modtog en støtte på 5,2 mio. kr. fra Nordea-fondens særlige pulje; Det gode unge liv.

Projektet har fokus på at skabe identitet, livsglæde og nye fællesskaber – særligt for de unge. Vi ønsker at alle igennem STOKED oplever glæden og begejstringen ved at dyrke friluftsliv og motionsaktiviteter i det våde element – hvad enten det er på kysten, åløb, i havnen, på søerne eller de nordiske floder.

Vi vil gerne forankre projektet lokalt i forhold til opstart af aktiviteter i foreningsmæssige rammer, men vi ønsker ligeledes at udbrede aktiviteterne på tværs af landet i forskellige settings såsom skoler, uddannelsesinstitutioner, kulturbegivenheder og det selvorganiserede segment. Vi vil arbejde med aktiviteter for de mange, men samtidig også med en forankringsstrategi, hvor koncepter og nye partnerskaber skal danne grundlag for uddannelse af en solid basis af ambassadører og instruktører, der med DSRF som facilitator, skal videreformidle aktiviteter på tværs af målgrupper i de forskellige settings. Det er derved hensigten at uddanne rollemodeller – særligt unge – som skal være bindeled mellem hinanden og andre målgrupper.