Organisationsstruktur i DSRF

For at sikre en opfyldelse af vision og mål for Dansk Surf & Rafting Forbund arbejder forbundet ud fra følgende organisations struktur.

Hvem sidder i de forskellige udvalg?

Vil du være med til at udvikle?

Alle medlemmer i DSRF er velkomne til at hjælpe til med at drive forbundet og arbejde for udvikling af surfing, stand up paddle og rafting i Danmark. Alt arbejde i forbundet er frivilligt. De faste udvalg udgør 2-5 medlemmer, der i samarbejde med bestyrelsen, løser forskellige dele af forbundets indsatser. Ønsker medlemmerne at der arbejdes for andre områder, så er der mulighed for at etablere ad hoc udvalg. Er du interesseret i at tage del i udvalgsarbejdet eller andet arbejde så kontakt forbundet.