Udtagelseskriterier for landshold og landsholdsatleter

Surfing, stand up paddle og paddleboarding

Udtagelseskriterier for landshold og landsholdsatleter under Dansk Surf & Rafting Forbund er opdelt i en række primære og sekundære kriterier. Hertil foretages udtagelsen til at repræsentere Danmark ud fra nedenstående beskrevne procedure.

Ansvaret for og kompetencen til udtagelse af landshold ligger hos den pågældende landstræner i et samarbejde med DSRFs eliteansvarlige og DSRFs bestyrelse.

Primære udtagelseskriterier

Statsborgerskab

I henhold til International Surfing Association og European Surfing Federations vedtægter og konkurrence regler så skal en Team Member være statsborger i og indehaver af pas for den nation han/hun repræsenterer. I tilfælde af erhvervet nyt eller dobbelt statsborgerskab gælder særlige regler, hvor det anbefales at rette kontakt til DSRFs bestyrelse.

Medlemskab

Atleten skal være medlem af Dansk Surf & Rafting Forbund enten som privat person eller igennem en idrætsforening som er DSRF medlem. Atleten skal have været medlem i det år kvalifikationskonkurrencerne afvikles, og i det år pågældende EM/VM event afvikles.

Konkurrence resultater

Det konkurrencemæssige niveau bedømmes på baggrund af atletens resultater og rangering opnået i kalenderåret før pågældende EM/VM-deltagelse. Følgende events tages i betragtning:

 • Dansk Surf & Rafting Forbunds Danmarksmesterskaber.
  • DM Surf Tour (surfing)
  • DM Stand Up Paddle (Flatwater/Beach Race/Technical Race)
  • DM SUP Surf
  • DM Paddleboard
 • Dansk Surf & Rafting Forbunds sanktionerede events
 • Nationale mesterskaber i det land hvor pågældende atlet er bosat
 • International Surfing Association events
 • European Surfing Federation events
 • Nordic Surf Games
 • World Surf League events
 • Waterman League events
 • Euro Tour SUP Race events
 • Andre international surf events

Sekundære udtagelseskriterier

Team Player

Atleten bliver bedømt på hans/hendes evne til at indgå på et team og repræsentere Dansk Surf & Rafting Forbund og Danmark.

Der bliver lagt vægt på i hvilken grad atleten demonstrerer kendskab til og behersker følgende egenskaber:

 • Besidder evnen til at tænke, se og handle uselvisk i attitude overfor holdkammerater – både før, under og efter konkurrence.
 • Vil gøre alt for at hjælpe og støtte hans/hendes holdkammerater med at opnå succes.
 • Kan udvise respekt og yde fuld support til holdkammerater hver gang der er mulighed for dette.
 • Udviser professionel adfærd overfor holdkammerater og andre konkurrerende atleter.
 • Udviser professionel adfærd overfor hold-, forenings og forbundsledelse samt event officials.
 • Kan modtage og udføre instruktioner tildelt af ledelsen.

Atletens tilgang og kompetencer omkring konkurrence surfing, SUP og paddleboarding

Atleten bliver bedømt på sine konkurrencemæssige kompetencer:

 • Besidder evnen til regelmæssigt at præstere indenfor det gældende konkurrenceformat.
 • Udviser fuld forståelse for de gældende regler under konkurrence.
 • Udviser fuld forståelse for dommerenes kriterier for scoring.
 • Har udvist evne til at forberede sig retsmæssigt til events.
 • Har udvist evne til at forberede sig retsmæssigt til svære heats.
 • Besidder evnen til at kunne tilpasse sig alle forskellige bølgeforhold
 • Forstår hvordan bedst muligt at drage fordel af forholdene på den pågældende dag.
 • Kan præstere og holde hovedet koldt under pres.

Udtagelsesprocedure

 • Når datoer for ESF og ISA event er offentliggjort, inviterer DSRF – på baggrund af ovenstående udtagelseskriterier – ved personlig henvendelse udtagne atleter til deltagelse ved pågældende konkurrence. Atleter skal herefter inden for 14 dage bekræfte deres interesse i og mulighed for at deltage ved konkurrencen.
 • Ønsker udtagne atleter ikke at benytte pladsen, går muligheden/retten videre til næst bedst placerede atlet.
 • Landsholdsdeltagere skal 3 mdr. før pågældende konkurrence afholdes bekræfte sin deltagelse, og fremvise realistisk budget og finansieringsplan for deltagelsen. Hvis ikke dette kan fremskaffes eller hvis atleten på dette tidspunkt selv melder fra, så videregives landsholdpladsen til reserven.
 • I tilfælde af en situation, hvor en dansk atlet er forhindret i at deltage i et Dansk Mesterskab i sin disciplin, men gennem andre internationale stævner tydeligt viser at han/hun besidder højt internationalt niveau, så forbeholder DSRF sig retten til stadig at udtage denne atlet på et såkaldt ”Wild Card” system. Denne udtagelse kræver:
  1. Signifikant belæg i form at internationale resultater og/eller udtalelser
  2. Beslutningen om udtagelsen af sådan en atlet kan kun ske ved afstemning i DSRF’s bestyrelse, hvor der skal foreligge et flertal, der godkender beslutningen.
 • I tilfælde af der ikke afvikles et Dansk Mesterskab i et år, og der hverken nationalt eller internationalt foreligger konkurrence resultater at udtage atleter på i en disciplin, så forbeholder DSRF sig retten til ved bestyrelsens beslutning at udtage på baggrund af følgende:
  1. DSRF kan vælge at lave en bred annoncering til alle DSRF medlemmer med muligheden for at repræsentere Danmark/DSRF ved ESF og ISA events. Annonceringen vil ske via DSRF hjemmeside, Facebook og/eller nyhedsbrev til medlemmer. Interesserede atleter kan herefter ansøge om plads på landsholdet. På baggrund af indkomne ansøgninger udtages atleter til de pågældende landshold. Der udtages primært landshold og endvidere reserveplads ved behov. Ansøgningen bør indeholde følgende punkter:
   1. Hvilke events man er interesseret i at deltage ved:
   2. Resultater nationalt og internationalt de sidste 2 sæsoner
   3. Beskrivelse af niveau for aktivitetsspecifik træning (Surf/SUP/paddleboard), fysisk træning, samt konkurrence deltagelse for det seneste år
   4. Beskrivelse af ambitionerne i konkurrencedeltagelse og niveau for de kommende 3 år.
 • DSRF kan vælg at udtage atleter på baggrund af forrige års resultater.

Landsholdspladser ved ESF og ISA events

Det fremgår nedenfor hvilke kategorier og hvor mange atleter der kan deltage ved hvert internationalt event, og således også hvor mange atleter DSRF kan udtage til hver ESF/ISA event.

ISA World Surfing Games (årligt)

 • 4 x Open Men
 • 2 x Open Women

ISA World Longboard Surfing Championships (årligt)

 • 2 x Open Men
 • 1 x Open Women
 • 1 x Junior (<18)

ISA World Masters Surfing Championships (årligt)

 • 2 x Masters Men (>35)
 • 2 x Grand Masters Men (>40)
 • 2 x Kahunas (>45)
 • 1 x Grand Kahuna (>50)
 • 1 x Masters Women (>35)

ISA World Bodyboard Championships (årligt)

 • 3 x Open Men
 • 1 x Open Women
 • 1 x Boys under 18
 • 1 x Girls under 18
 • 1 x open drop-knee bodyboarder

ISA World Junior Surfing Championships (årligt)

 • 4 x Boys under 18
 • 2 x Girls under 18
 • 4 x Boys under 16
 • 2 x Girls under 16

ISA World SUP & Paddleboard Championships (årligt)

 • 2 x SUP Racing Distance Men
 • 2 x SUP Racing Technical Men
 • 1 x SUP Racing Distance Women
 • 1 x SUP Racing Technical Women
 • 2 x SUP Surfing Men
 • 1 x SUP Surfing Women
 • 2 x Paddleboard Men
 • 1 x Paddleboard Distance Women
 • 1 x Paddleboard Techincal Women

ESF EuroSUP (lige år)

 • 2 x SUP Racing Men
 • 1 x SUP Racing Women
 • 2 x SUP Surfing Men
 • 1 x SUP Surfing Women

ESF Eurosurf (ulige år)

 • 4 x Open Men
 • 2 x Open Women
 • 1 x Longboard
 • 1 x Men Bodyboard
 • 1 x Women Bodyboard

ESF Eurosurf Junior (lige år)

 • 2 x Men (<18)
 • 2 x Women (<18)
 • 2 x (<16)
 • 2 x (<14)
 • 2 x Men Bodyboard (<18)
 • 1 x Women Bodyboard (<18)
 • 2 x Bodyboard (<16)
 • 1 x Longboard (<18)