Udtagelseskriterier for landshold og landsholdsatleter

Surfing, stand up paddle og paddleboarding

Udtagelseskriterier for landshold og landsholdsatleter under Dansk Surf & Rafting Forbund er opdelt i en række primære og sekundære kriterier. Hertil foretages udtagelsen til at repræsentere Danmark ud fra nedenstående beskrevne procedure.

Ansvaret for og kompetencen til udtagelse af landshold ligger hos den pågældende landstræner i et samarbejde med DSRFs eliteansvarlige. Nedenstående kriterier er vejledende, og derfor skal de ikke ses som adgangsgivende for den enkelte atlet. Hermed er udtagelsen og sammensætningen af holdet en subjektiv beslutning som foretaget af landstræneren i samråd med DSRF eliteansvarlig med nedenstående udtagelseskriterier som pejlemærker.

Primære udtagelseskriterier

Statsborgerskab

I henhold til International Surfing Association og European Surfing Federations vedtægter og konkurrence regler så skal en Team Member være statsborger i og indehaver af pas for den nation han/hun repræsenterer. I tilfælde af erhvervet nyt eller dobbelt statsborgerskab gælder særlige regler, hvor det anbefales at rette kontakt til DSRFs bestyrelse.

Medlemskab

Atleten skal være medlem af Dansk Surf & Rafting Forbund enten som privat person eller igennem en idrætsforening som er DSRF medlem. Atleten skal have været medlem i det år kvalifikationskonkurrencerne afvikles, og i det år pågældende EM/VM event afvikles.

Konkurrenceresultater

Det konkurrencemæssige niveau bedømmes på baggrund af atletens resultater og rangering opnået de foregående 12 måneder op til udtagelse. Følgende events tages i betragtning:

 • Dansk Surf & Rafting Forbunds Danmarksmesterskaber.
  • DM Surf Tour (surfing)
  • DM Stand Up Paddle (Flatwater/Beach Race/Technical Race)
  • DM SUP Surf
  • DM Paddleboard
 • Dansk Surf & Rafting Forbunds sanktionerede events
 • Nationale mesterskaber i det land hvor pågældende atlet er bosat
 • International Surfing Association events
 • European Surfing Federation events
 • Nordic Surf Games
 • World Surf League events
 • Waterman League events
 • Euro Tour SUP Race events
 • Andre international surf events

Resultater og rangering i ovenstående events er ikke adgangsgivende til deltagelse i internationale mesterskaber, men bliver brugt i den samlede vurdering i sammenspil med andre primære og sekundære udtagelseskriterier.

Udviklingspotentiale

Som led i forbundets talent- og elitestrategi er det vigtigt, at udvikle det talent og potentiale, som er blandt forbundets unge atleter. Derfor kan der blive udtaget atleter på baggrund af deres nuværende potentiale for på sigt at kunne levere resultater på internationalt niveau. Internationale mesterskaber har store udviklings- og læringspotentiale, og derfor kan det være relevant for unge atleter at blive udtaget til disse, såfremt dette vurderes relevant af landstrænere og det er passende i henhold til holdets sammensætning.

Sekundære udtagelseskriterier

Team Player

Atleten bliver bedømt på hans/hendes evne til at indgå på et team og repræsentere Dansk Surf & Rafting Forbund og Danmark.

Der bliver lagt vægt på i hvilken grad atleten demonstrerer kendskab til og behersker følgende egenskaber:

 • Besidder evnen til at tænke, se og handle uselvisk i attitude overfor holdkammerater – både før, under og efter konkurrence.
 • Vil gøre alt for at hjælpe og støtte hans/hendes holdkammerater med at opnå succes.
 • Kan udvise respekt og yde fuld support til holdkammerater hver gang der er mulighed for dette.
 • Udviser professionel adfærd overfor holdkammerater og andre konkurrerende atleter.
 • Udviser professionel adfærd overfor hold-, forenings og forbundsledelse samt event officials.
 • Kan modtage og udføre instruktioner tildelt af ledelsen.

Atletens tilgang og kompetencer omkring konkurrence surfing, SUP og paddleboarding

Atleten bliver bedømt på sine konkurrencemæssige kompetencer:

 • Besidder evnen til regelmæssigt at præstere indenfor det gældende konkurrenceformat.
 • Udviser fuld forståelse for de gældende regler under konkurrence.
 • Udviser fuld forståelse for dommerenes kriterier for scoring.
 • Har udvist evne til at forberede sig retsmæssigt til events.
 • Har udvist evne til at forberede sig retsmæssigt til svære heats.
 • Besidder evnen til at kunne tilpasse sig alle forskellige bølgeforhold
 • Forstår hvordan bedst muligt at drage fordel af forholdene på den pågældende dag.
 • Kan præstere og holde hovedet koldt under pres.

Udtagelsesprocedure

 • DSRF inviterer – på baggrund af ovenstående udtagelseskriterier og landstræneren egen vurdering – ved personlig henvendelse udtagne atleter til deltagelse ved pågældende mesterskab. I forbindelse med udtagelse modtager atleter et dokument omkring forventede praktiske og økonomiske forhold for mesterskabet. Atleter skal herefter inden for 14 dage bekræfte sin deltagelse i mesterskabet og tilmed acceptere de pågældende forhold der står belyst i det tilsendte dokument.
 • Ønsker udtagne atleter ikke at benytte pladsen er det landstrænerens opgave, at vurdere andre mulige atleter, som kan udfylde pladser med henblik på fortsat at efterleve målsætningen for mesterskabet og evt. tilbyde den/dem en plads på holdet.
 • I tilfælde af der ikke er en landstræner for den pågældende disciplin kan DSRF kan vælge at lave en bred annoncering til alle DSRF medlemmer med muligheden for at repræsentere Danmark/DSRF ved ESF og ISA events. Annonceringen vil ske via DSRF hjemmeside, Facebook og/eller nyhedsbrev til medlemmer. Interesserede atleter kan herefter ansøge om plads på landsholdet. På baggrund af indkomne ansøgninger udtages atleter til de pågældende landshold. Der udtages primært landshold og endvidere reserveplads ved behov. Ansøgningen bør indeholde følgende punkter:
   1. Hvilke events man er interesseret i at deltage ved:
   2. Beskrivelse af niveau for aktivitetsspecifik træning (Surf/SUP/paddleboard), fysisk træning, samt konkurrence deltagelse for det seneste år
   3. Beskrivelse af ambitionerne i konkurrencedeltagelse og niveau for de kommende 3 år.
   4. Resultater nationalt og internationalt de sidste 2 sæsoner

Landsholdspladser ved ESF og ISA events

Det fremgår nedenfor hvilke kategorier og hvor mange atleter der kan deltage ved hvert internationalt event, og således også hvor mange atleter DSRF kan udtage til hver ESF/ISA event.

ISA World Surfing Games (årligt)

 • 3 x Open Men
 • 3 x Open Women

ISA World Longboard Surfing Championships (årligt)

 • 2 x Open Men
 • 2 x Open Women

ISA World Bodyboard Championships (årligt)

 • 3 x Open Men
 • 1 x Open Women
 • 1 x Boys under 18
 • 1 x Girls under 18
 • 1 x open drop-knee bodyboarder

ISA World Junior Surfing Championships (årligt)

 • 2 x Boys under 18
 • 2 x Girls under 18
 • 2 x Boys under 16
 • 2 x Girls under 16

ISA World SUP & Paddleboard Championships (årligt)

 • 2 x SUP Racing Distance Men
 • 2 x SUP Racing Technical Men
 • 2 x SUP Racing Distance Women
 • 2 x SUP Racing Technical Women
 • 2 x SUP Surfing Men
 • 2 x SUP Surfing Women
 • 1 x Paddleboard Distance Men
 • 1 x Paddleboard Techincal Men
 • 1 x Paddleboard Distance Women
 • 1 x Paddleboard Techincal Women

ESF EuroSUP 

 • 2 x SUP Racing Men
 • 2 x SUP Racing Women
 • 2 x SUP Surfing Men
 • 2 x SUP Surfing Women

ESF EuroSUP 

 • 3 x Shortboard Men
 • 3 x Shortboard Women
 • 1 x Longboard Men
 • 1 x Longboard Women

ESF Eurosurf Junior (lige år)

 • 2 x Men (<18)
 • 2 x Women (<18)
 • 2 x (<16)
 • 2 x (<14)
 • 2 x Men Bodyboard (<18)
 • 1 x Women Bodyboard (<18)
 • 2 x Bodyboard (<16)
 • 1 x Longboard (<18)