Dansk Surf & Rafting Forbund er specialforbund i Danmark for sportsaktiviteterne surfing, rafting, riverboarding, samt sikkerhed og redning i strømmende vand.

Download Dansk Surf & Rafting Forbunds vedtægter her.

DSRFs formål:

1. At fremme aktiviteterne surfing (stand up paddle (SUP), surfing, bodyboarding, skimboarding, flowrider, kneeboarding), rafting, riverboarding, samt  sikkerhed og redning i strømmende vand under IRF, ISA og ESF i Danmark.

2. At samle danske surfing- og rafting organisationer, klubber, teams, institutioner, skoler, familier og enkeltpersoner der udøver surfing, rafting, riverboard, samt  sikkerhed og redning i strømmende vand.

3. At repræsentere dansk surfing, rafting og riverboarding i alle internationale anliggender, herunder deltagelse i kongresser, VM, EM, NM og andre betydende internationale stævner.

4. At give de aktive mulighed for at opnå idrætslige resultater, der er i overensstemmelse med deres ønsker og færdigheder.

5. At afholde Danmarksmesterskaberne i surfing (stand up paddle (SUP), surfing, bodyboarding, skimboarding, flowrider, kneeboarding), rafting og riverboarding.

6. At skabe et attraktivt og udviklende miljø for forbundets udøvere.

7. At udbrede kendskabet til og udvikle interessen for forbundets aktiviteter i offentligheden med det formål at få flere til at dyrke surfing og rafting og forbundets øvrige vandsportsaktiviteter.

8. Gennem kurser og oplysning at fremme sikkerheden for udøvere af sportsgrenene.

9. At sikre tilgangen til og den ansvarlige brug af naturområder i forbindelse med udøvelse af sportsgrenene. Endvidere vil forbundet aktivt fremme opmærksomheden på og respekten for naturen for alle brugere af kysten, åløb, floder og søer.

10. At arbejde for at sikre faciliteter for surfing og rafting, på lokaliteter i Danmark, hvor der ikke er tilstrækkelige naturlige forhold og/eller støttefaciliteter for udøvelse af sportsgrenene.